Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja 11 sierpnia 2020 r.

Dziękujemy za to, że zdecydowałeś się być częścią naszej społeczności w SEOBROTHERS, prowadzącej działalność jako Bonusowo.com ("Bonusowo", "my", "nas" lub "nasz"). Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych i Państwa prawa do prywatności. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem info@bonusowo.com.
Odwiedzając naszą stronę https://www.bonusowo.com/ ("Witryna"), a także, bardziej ogólnie, korzystając z naszych usług ("Usługi", które obejmują Witrynę), doceniamy fakt, że ufają nam Państwo w zakresie swoich danych osobowych. Traktujemy Państwa prywatność bardzo poważnie. W niniejszej informacji o polityce prywatności staramy się wyjaśnić w jak najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i jakie prawa przysługują Państwu w związku z nimi. Mamy nadzieję, że poświęcą Państwo trochę czasu na dokładne zapoznanie się z nią, ponieważ jest ona istotna. Jeśli w niniejszej informacji o polityce prywatności znajdują się jakiekolwiek warunki, na które nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszych Usług.
Niniejsza informacja o ochronie prywatności dotyczy wszystkich informacji zebranych za pośrednictwem naszych Usług (które, jak opisano powyżej, obejmują naszą Stronę internetową), jak również wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń.
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, ponieważ pomoże ona zrozumieć, co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami.

SPIS TREŚCI

 1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?
 2. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?
 3. CZY PAŃSTWA INFORMACJE ZOSTANĄ KOMUKOLWIEK UDOSTĘPNIONE?
 4. KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE PAŃSTWA INFORMACJE?
 5. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNIK MONITOROWANIA?
 6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA INFORMACJE?
 7. W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI O KLIENTACH?
 8. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD OSÓB MAŁOLETNICH?
 9. JAKIE SĄ PAŃSKIE PRAWA PRYWATNOŚCI?
 10. MECHANIZMY STEROWANIA FUNKCJAMI " NIE ŚLEDŹ"
 11. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA PRYWATNOŚCI?
 12. CZY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI TEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI?
 13. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI?

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam Państwo ujawniają
W skrócie: Zbieramy informacje, które nam Państwo podają.
Zbieramy dane osobowe, które dobrowolnie nam Państwo przekazują podczas rejestracji na Stronie, a także gdy wyrażają Państwo zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i usługach, gdy uczestniczą Państwo w działaniach na Stronie (np. poprzez zamieszczanie wiadomości na naszych forach internetowych lub udział w konkursach, zawodach lub loteriach) lub też w inny sposób, kontaktując się z nami.
Dane osobowe, które gromadzimy, zależą od kontekstu Państwa interakcji z nami i ze Stroną, dokonywanych przez Państwa wyborów oraz produktów i funkcji, z których Państwo korzystają. Dane osobowe, które zbieramy, mogą obejmować następujące elementy:
Dostarczone przez Państwo dane osobowe. Zbieramy imiona i nazwiska, adresy e-mail, nazwy użytkowników, hasła i inne podobne informacje.
Wszystkie dane osobowe, które nam Państwo przekazują, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Państwo muszą nas informować o wszelkich zmianach w tych danych osobowych.
Informacje zbierane automatycznie
W skrócie: Niektóre informacje - takie jak adres IP i/lub charakterystyka Państwa przeglądarki i urządzenia - są zbierane automatycznie, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.

Pewne informacje są zbierane automatycznie podczas odwiedzania, korzystania lub nawigacji na Stronie Internetowej. Informacje te nie ujawniają konkretnej tożsamości użytkownika (np. nazwiska lub danych kontaktowych), ale mogą zawierać informacje o urządzeniu i sposobie korzystania z niego, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, kto i kiedy korzysta z naszej Strony Internetowej oraz inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim konieczne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszej Witryny Internetowej, a także do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.
Podobnie jak wiele firm, my również zbieramy informacje za pomocą plików cookie i pokrewnych technologii.

Informacje, które zbieramy, obejmują:

 • Dane dotyczące logowania i użytkowania. Dane dotyczące logowania i użytkowania to informacje dotyczące usług, diagnostyki użytkowania i wydajności, które nasze serwery automatycznie gromadzą podczas uzyskiwania dostępu lub korzystania z naszej Witryny i które zapisujemy w plikach dziennika. Zależnie od tego, w jaki sposób użytkownik z nami współpracuje, wspomniane dane dziennika mogą obejmować adres IP, informacje o urządzeniu, typ i ustawienia przeglądarki oraz informacje o aktywności użytkownika w Witrynie (takie jak znaczniki daty/godziny związane z użytkowaniem, przeglądane strony i pliki, wyszukiwanie i inne działania podejmowane przez użytkownika, na przykład jakie funkcje są wykorzystywane), informacje o zdarzeniach w urządzeniu (takie jak aktywność systemowa, raporty o błędach (czasami nazywane "zrzutami awaryjnymi") i ustawienia sprzętu).
 • Dane dotyczące urządzenia. Zbieramy dane o urządzeniach, takie jak informacje o komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do strony internetowej. W zależności od wykorzystywanego urządzenia, dane urządzenia mogą zawierać takie informacje, jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne aplikacji urządzenia, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu dostawcy usług internetowych i/lub operatora komórkowego, informacje o konfiguracji systemu operacyjnego.
 • Dane dotyczące lokalizacji. Gromadzimy takie dane, jak informacje o lokalizacji urządzenia, które mogą być dokładne lub nieprecyzyjne. Ilość zbieranych przez nas informacji zależy od rodzaju ustawień urządzenia używanego do uzyskania dostępu do strony internetowej. Na przykład możemy wykorzystywać system GPS i inne technologie do gromadzenia danych geolokalizacyjnych, które informują nas o bieżącej lokalizacji użytkownika (na podstawie jego adresu IP). Użytkownik może zrezygnować z możliwości zbierania tych informacji, odmawiając dostępu do nich lub wyłączając ustawienia Lokalizacji w swoim urządzeniu. Należy jednak pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się zrezygnować, może nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji Usług.
  Informacje uzyskane z innych źródeł

W skrócie: Możemy zbierać ograniczone dane z publicznych baz danych, partnerów marketingowych i innych źródeł zewnętrznych.
W celu podniesienia naszej zdolności do zapewnienia Państwu odpowiednich usług marketingowych, ofert i świadczeń oraz aktualizacji naszych rejestrów, możemy pozyskiwać informacje o Państwu z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, wspólni partnerzy marketingowi, programy partnerskie, dostawcy danych, jak również od innych osób trzecich. Informacje te obejmują adresy pocztowe, tytuły zawodowe, adresy e-mail, numery telefonów, dane o zamiarach (lub dane dotyczące zachowań użytkowników), adresy IP, profile w mediach społecznościowych, adresy URL w mediach społecznościowych oraz profile niestandardowe, na potrzeby ukierunkowanych reklam i promocji wydarzeń.

2. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy Państwa informacje w celach wynikających z uzasadnionych interesów handlowych, wypełnienia zawartej z Państwem umowy, przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i/lub Państwa zgody.
Pozyskane za pośrednictwem naszej strony internetowej dane osobowe wykorzystujemy do różnych, opisanych poniżej celów biznesowych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe dla tych celów w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Państwem, za Państwa zgodą i/lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Obok każdego z niżej wymienionych celów wskazujemy konkretne powody przetwarzania danych, na których się opieramy.
Wykorzystujemy zebrane lub otrzymane informacje:

 • Aby ułatwić zakładanie konta i proces logowania. Jeśli użytkownik zdecyduje się połączyć swoje konto z nami z kontem zewnętrznym (np. z kontem Google lub Facebook), wykorzystujemy informacje, jakie użytkownik pozwolił nam zebrać od tych stron trzecich, aby ułatwić proces tworzenia konta i logowania się w celu realizacji umowy.
 • W celu zamieszczenia referencji. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy referencje, które mogą zawierać dane osobowe. Przed zamieszczeniem wypowiedzi zwracamy się do użytkownika o wyrażenie zgody na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz zgody na zamieszczenie wypowiedzi. Jeśli chcą Państwo zaktualizować lub usunąć swoje referencje, prosimy o kontakt pod adresem info@bonusowo.com i podanie imienia i nazwiska, lokalizacji, w której znajdują się referencje oraz danych kontaktowych.
 • Aby uzyskać informacje zwrotne. Możemy wykorzystać Państwa dane w celu zwrócenia się z prośbą o informacje zwrotne i skontaktowania się z Państwem w sprawie korzystania z naszej Witryny.
 • W celu umożliwienia komunikacji pomiędzy użytkownikami. Dane użytkownika mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia komunikacji między użytkownikami za uprzednią zgodą każdego z nich.
 • W celu zarządzania kontami użytkowników. Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do celów zarządzania kontami i utrzymywania ich w stanie gotowości do pracy.
 • Do wysyłania informacji administracyjnych do użytkownika. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, aby przesyłać Państwu informacje o produktach, usługach i nowych funkcjach i/lub informacje o zmianach w naszych zasadach, warunkach i polityce.
 • W celu ochrony naszych Usług. Dane użytkownika mogą zostać wykorzystane w ramach działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony naszej strony internetowej (np. w celu monitorowania i zapobiegania oszustwom).
 • W celu egzekwowania naszych zasad, warunków i polityki dla celów biznesowych, zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi lub w związku z naszą umową.
 • W celu odpowiedzi na żądania prawne i zapobiegania szkodom. W przypadku otrzymania wezwania do sądu lub innego wezwania do zapłaty, może zaistnieć konieczność sprawdzenia posiadanych przez nas danych celem ustalenia sposobu postępowania.
 • W celu realizacji i zarządzania zamówieniami. Informacje te mogą być wykorzystywane przez nas do realizacji i zarządzania zleceniami, płatnościami, zwrotami i wymianą dokonywaną za pośrednictwem Strony Internetowej.
 • Aby organizować losowania nagród i konkursy. Możemy wykorzystywać dane użytkownika do administrowania losowaniami nagród i konkursami, jeśli użytkownik zdecyduje się na udział w naszych konkursach.
 • Aby dostarczać i ułatwiać dostarczanie usług dla użytkownika. Możemy wykorzystać Twoje informacje w celu dostarczenia zamówionych usług.
 • Aby odpowiedzieć na pytania użytkownika lub zapewnić wsparcie dla użytkowników. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu udzielenia odpowiedzi na jego zapytania i do rozwiązywania wszelkich potencjalnych problemów, jakie mogą wystąpić podczas korzystania z naszych usług.
 • W celu przesyłania użytkownikom informacji marketingowych i promocyjnych. My i/lub nasi zewnętrzni partnerzy marketingowi możemy wykorzystywać dane osobowe przesyłane do nas przez użytkownika do celów marketingowych, o ile jest to zgodne z jego preferencjami marketingowymi. Na przykład, jeśli użytkownik wyrazi zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszej Witrynie Internetowej, wyrazi chęć subskrypcji materiałów marketingowych lub skontaktowania się z nami w inny sposób, będziemy zbierać od niego dane osobowe. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszych marketingowych wiadomości e-mail (zobacz "JAKIE SĄ PAŃSKIE PRAWA PRYWATNOŚCI? poniżej).
 • W celu dostarczenia Państwu ukierunkowanych reklam. Możemy wykorzystywać Państwa informacje do opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam (oraz współpracować z podmiotami trzecimi, które to robią) dostosowanych do Państwa zainteresowań i/lub lokalizacji oraz do pomiaru ich skuteczności.
 • W innych celach biznesowych. Możemy wykorzystywać informacje o użytkownikach do innych celów biznesowych, takich jak analiza danych, określanie preferencji użytkownika, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Witryny, produktów, marketingu i wrażeń użytkowników. Możemy wykorzystywać i przechowywać te informacje w formie zbiorczej i anonimowej, tak aby nie były one powiązane z poszczególnymi użytkownikami końcowymi i nie zawierały danych osobowych. Nie będziemy wykorzystywać możliwych do zidentyfikowania danych osobowych bez Państwa zgody.

3. CZY PAŃSTWA INFORMACJE ZOSTANĄ KOMUKOLWIEK UDOSTĘPNIONE?

W skrócie: Informacje udostępniamy tylko za Państwa zgodą, w celu zapewnienia zgodności z prawem, świadczenia usług, ochrony Państwa praw lub wypełniania zobowiązań biznesowych.
Możemy przetwarzać lub udostępniać Państwa dane, które posiadamy, w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Zgoda: Możemy przetwarzać Państwa dane, jeśli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych w określonym celu.
 • Uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Państwa dane, gdy jest to zasadnie konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.
 • Realizacja umowy: Jeśli zawarliśmy z Państwem umowę, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia warunków tej umowy.
 • Zobowiązania prawne: Możemy ujawnić Państwa dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, żądaniami rządowymi, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub postępowaniem sądowym, np. w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie sądowe (w tym w odpowiedzi na żądanie władz publicznych w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).
 • Kluczowe interesy: Możemy ujawnić Państwa informacje, jeżeli uznamy, że jest to konieczne do przeprowadzenia dochodzenia, zapobiegania lub podjęcia działań w związku z potencjalnym naruszeniem naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, w sytuacjach związanych z potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa jakichkolwiek osób oraz w związku z nielegalną działalnością, lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym uczestniczymy.

Oznacza to, że może zaistnieć potrzeba przetworzenia danych lub udostępnienia danych osobowych użytkownika w następujących sytuacjach:

 • Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Państwa dane w związku z lub podczas negocjacji jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności do innej firmy.
 • Sprzedawcy, konsultanci i inni usługodawcy zewnętrzni. Możemy udostępniać dane użytkownika zewnętrznym sprzedawcom, usługodawcom, wykonawcom lub agentom, którzy świadczą dla nas lub w naszym imieniu usługi i wymagają dostępu do takich informacji w celu wykonania tej pracy. Przykłady obejmują: analizę danych, dostarczanie poczty elektronicznej, usługi hostingowe, obsługę klienta i działania marketingowe. Możemy zezwolić wybranym osobom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia na stronie internetowej, co umożliwi im zbieranie w naszym imieniu danych o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej strony internetowej w czasie. Informacje te mogą być wykorzystywane między innymi do analizy i śledzenia danych, określania popularności pewnych treści, stron lub funkcji oraz lepszego zrozumienia aktywności internetowej. O ile nie zostało to opisane w niniejszej polityce prywatności, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie wymieniamy żadnych informacji o użytkowniku ze stronami trzecimi dla ich celów promocyjnych. Z naszymi administratorami danych mamy podpisane umowy, które mają na celu ochronę Państwa danych osobowych. Oznacza to, że nie mogą oni podejmować żadnych działań w odniesieniu do Państwa danych osobowych, o ile nie zostaną przez nas poinstruowani, aby to zrobić. Nie będą oni również udostępniać Państwa danych osobowych żadnym organizacjom poza nami. Zobowiązują się również do ochrony danych, które przechowują w naszym imieniu, oraz do przechowywania ich przez okres, który zostanie przez nas wskazany.
 • Zewnętrzni reklamodawcy. Możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych do obsługi reklam podczas odwiedzania lub korzystania z Witryny. Firmy te mogą wykorzystywać informacje o Twoich wizytach na naszej Stronie (Stronach) i innych stronach internetowych, które są zawarte w plikach cookie i innych technologiach śledzenia, w celu dostarczania reklam o towarach i usługach, które mogłyby Państwa interesować.

4. KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE PAŃSTWA INFORMACJE?

W skrócie: Dzielimy się informacjami tylko z następującymi podmiotami zewnętrznymi.
Udostępniamy i ujawniamy informacje o użytkowniku wyłącznie następującym podmiotom zewnętrznym. Każdy podmiot został przez nas podzielony na kategorie, tak aby użytkownik mógł łatwo zrozumieć cel naszych praktyk w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzaliśmy Państwa dane na podstawie Państwa zgody i chcą Państwo odwołać swoją zgodę, prosimy o kontakt za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w poniższej sekcji zatytułowanej "JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI?".

 • Udostępnianie i reklama w mediach społecznościowych
  Reklama na Facebooku
 • Analityka internetowa i mobilna
  Google Analytics
 • Prowadzenie strony internetowej
  WordPress.com

5. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNIK MONITOROWANIA?

W skrócie: Możemy korzystać z plików cookie i innych technologii monitorowania w celu zbierania i przechowywania informacji o użytkowniku.
Możemy korzystać z plików cookie i podobnych technologii monitorowania (jak sieciowe sygnały nawigacyjne i piksele) w celu uzyskania dostępu lub przechowywania informacji. Konkretne informacje na temat tego, jak używamy takich technologii i jak można odrzucić niektóre pliki cookie są określone w naszej informacji o plikach cookie.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA INFORMACJE?

W skrócie: Państwa dane przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.
Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w Polityce Prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (np. wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden z celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności nie będzie wymagał od nas przechowywania danych osobowych użytkownika przez okres dłuższy niż okres posiadania przez użytkownika konta u nas.
W przypadku, gdy nie zachodzi bieżąca uzasadniona potrzeba biznesowa przetwarzania danych osobowych użytkownika, usuniemy lub przekształcimy je w formę anonimową, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że dane osobowe użytkownika były przechowywane w archiwach zapasowych), wówczas bezpiecznie przechowamy dane osobowe użytkownika i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do czasu ich usunięcia.

7. W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI O KLIENTACH?

W skrócie: Dążymy do ochrony Państwa danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.
Wdrożyliśmy właściwe techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa służące do ochrony bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Niemniej jednak, pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków mających na celu zabezpieczenie Państwa danych, nie możemy zagwarantować, że transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji będzie w 100% bezpieczna, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszego bezpieczeństwa i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostępu, wykraść lub zmodyfikować Państwa danych. Pomimo, że dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do i z naszej strony internetowej odbywa się na Twoje własne ryzyko. Powinni Państwo korzystać z Witryny wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

8. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD OSÓB MAŁOLETNICH?
W skrócie: Nie gromadzimy świadomie danych od osób małoletnich i nie prowadzimy sprzedaży wśród osób, które nie ukończyły 18 roku życia.
Nie zbieramy świadomie danych od osób poniżej 18 roku życia ani nie prowadzimy sprzedaży wśród osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Korzystając ze Strony, użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat lub jest rodzicem lub opiekunem takiej osoby niepełnoletniej i wyraża zgodę na korzystanie ze Strony przez taką osobę niepełnoletnią znajdującą się pod jego opieką. W przypadku gdy dowiemy się, że zostały zebrane dane osobowe od użytkowników poniżej 18 roku życia, dezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione działania w celu niezwłocznego usunięcia takich danych z naszych rejestrów. Jeżeli dowiedzą się Państwo o jakichkolwiek danych, które mogły zostać zebrane od osób poniżej 18 roku życia, prosimy o kontakt pod adresem info@bonusowo.com.

9. JAKIE SĄ PAŃSKIE PRAWA PRYWATNOŚCI?

W skrócie: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy, mają Państwo prawa umożliwiające większy dostęp do Państwa danych osobowych i kontrolę nad nimi. W każdej chwili mogą Państwo przejrzeć, zmienić lub usunąć swoje konto.
W niektórych regionach (np. w Europejskim Obszarze Gospodarczym) użytkownik ma pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Obejmują one prawo do (i) żądania dostępu i uzyskania kopii posiadanych danych osobowych, (ii) żądania ich poprawienia lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz (iv) w stosownych przypadkach, do przeniesienia danych. W niektórych okolicznościach użytkownik może również mieć prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Aby złożyć takie żądanie, należy skorzystać z danych kontaktowych podanych poniżej. Rozpatrzymy każdy wniosek i podejmiemy działania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Jeśli opieramy się na Państwa zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych prowadzone w oparciu o legalne podstawy przetwarzania inne niż zgoda.
Jeżeli są Państwo mieszkańcami Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo również złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych osobowych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Jeśli są Państwo mieszkańcami Szwajcarii, dane kontaktowe urzędów ochrony danych osobowych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące prawa do ochrony danych osobowych, mogą Państwo wysłać do nas e-mail na adres info@bonusowo.com.
Informacje dotyczące konta
Jeśli w dowolnym momencie chcą Państwo przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć konto, mogą Państwo to zrobić poprzez:

 • Zalogowanie się do ustawień swojego konta i aktualizację konta użytkownika.
 • Skontaktowanie się z nami przy użyciu podanych danych kontaktowych.

Na wniosek użytkownika o zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuwamy jego konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Możemy jednak zachować niektóre informacje w naszych bazach danych w celu zapobiegania oszustwom, rozwiązywania problemów, pomocy w dochodzeniach, egzekwowania Warunków Użytkowania i/lub zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi.
Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawioną opcję akceptowania plików cookie. Jeśli Państwo preferują, zwykle możliwe jest ustawienie przeglądarki tak, aby pliki cookie były usuwane, jak i odrzucane. Jeśli zdecydują się Państwo na usunięcie lub odrzucenie plików cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszej strony internetowej.
Rezygnacja z prowadzenia marketingu e-mailowego: Mogą Państwo w każdej chwili wypisać się z naszej marketingowej listy mailingowej klikając na link wypisania się z listy mailingowej w wysyłanych przez nas mailach lub kontaktując się z nami za pomocą danych podanych poniżej. Wówczas zostaną Państwo usunięci z listy marketingowych wiadomości e-mail - możemy jednak nadal komunikować się z Państwem, na przykład wysyłać Państwu wiadomości e-mail dotyczące usług, które są niezbędne do administracji i korzystania z Państwa konta, odpowiadać na zapytania o usługi lub do innych celów niezwiązanych z marketingiem. Aby zrezygnować w inny sposób, mogą Państwo:

 • Wejść w ustawienia konta i zaktualizować swoje preferencje.
 • Skontaktować się z nami, używając podanych danych kontaktowych.

10. MECHANIZMY STEROWANIA FUNKCJAMI "NIE ŚLEDŹ"

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track ("DNT") - "NIE ŚLEDŹ" lub ustawienie, które można aktywować, aby zaznaczyć swoje preferencje dotyczące ochrony prywatności, po to, aby nie monitorować i nie gromadzić danych o aktywności podczas przeglądania sieci. Obecnie nie został opracowany żaden jednolity wzorzec technologiczny w zakresie rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym, obecnie nie reagujemy na sygnały DNT z przeglądarek ani na żaden inny mechanizm, który automatycznie przekazuje informację o Państwa decyzji, aby nie być śledzonym online. W przypadku, gdy zostanie przyjęty wzorzec śledzenia online, który będziemy musieli stosować w przyszłości, poinformujemy Państwa o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej Polityki Prywatności.

11. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Tak, osobom mieszkającym w Kalifornii przysługują szczególne prawa dostępu do danych osobowych.
Kalifornijski Kodeks Cywilny § 1798.83, znany również jako prawo "Shine The Light", pozwala użytkownikom mieszkającym w Kalifornii na żądanie i uzyskanie od nas, raz w roku i bezpłatnie, informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli takie istnieją), które udostępniliśmy podmiotom zewnętrznym w celach marketingu bezpośredniego oraz nazwisk i adresów wszystkich podmiotów trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeżeli mieszkają Państwo w Kalifornii i chcieliby Państwo złożyć taką prośbę, prosimy o przesłanie jej na piśmie do nas, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych.
Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mieszkają w Kalifornii i posiadają zarejestrowane konto na Stronie, mają prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które zostały opublikowane publicznie na Stronie. Aby złożyć wniosek o usunięcie takich danych, należy skontaktować się z nami, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych oraz podać adres e-mail związany z kontem wraz z oświadczeniem, że mieszkają Państwo w Kalifornii. Dopilnujemy, aby dane te nie były publicznie wyświetlane na stronie internetowej, ale należy pamiętać, że dane te mogą nie być w pełni lub całkowicie usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopii zapasowych, itp.).

12. CZY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI TEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Tak, będziemy aktualizować tą Politykę Prywatności według potrzeb, aby zachować zgodność z odpowiednimi regulacjami prawnymi.
Okresowo możemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. Zaktualizowana wersja zostanie oznaczona zaktualizowaną " poprawioną " datą, przy czym zaktualizowana wersja będzie obowiązywać od razu po jej udostępnieniu. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej polityce prywatności, możemy powiadomić o tym fakcie użytkownika poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu powiadomienia o takich zmianach lub poprzez bezpośrednie wysłanie powiadomienia. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej polityki prywatności w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki chronimy Państwa dane.
13. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI?

Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące tej Polityki Prywatności, mogą Państwo wysłać do nas wiadomość e-mail na adres info@bonusowo.com lub na adres pocztowy:
SEOBROTHERS
Ul. Duntes 23a, piętro 3
Ryga LV-1005
Łotwa

JAK MOGĄ PAŃSTWO PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ ZGROMADZONE OD PAŃSTWA DANE?
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w danym kraju mogą Państwo mieć prawo do zażądania dostępu do zebranych od Państwa danych osobowych, zmiany tych danych lub usunięcia ich w pewnych okolicznościach. Aby złożyć wniosek o przegląd, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, należy wysłać formularz wniosku, mogą Państwo wysłać do nas wiadomość e-mail na adres info@bonusowo.com. Odpowiemy na Państwa prośbę w ciągu 30 dni.